logo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công văn số 124/VPCTTĐ-TCKT ngày 10/4/2014 về Quản lý tài sản được mua sắm từ NSNN của đề tài thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

15/04/2014

Nhằm Quản lý tài sản được mua sắm từ NSNN của đề tài/dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015, VPCT đã gửi công văn số 124/VPCTTĐ-TCKT ngày 10/4/2014 về việc lưu ý thực hiện một số công việc để quản lý tài sản được mua sắm từ NSNN của đề tài/dự án.

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Thuộc giai đoạn:
select
 
Thuộc chương trình:
select
 
lietke
Mã số Tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
KC.02.13/11-15 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng công nghệ ống mềm trên cơ sở tổng hợp vật liệu dệt - polyme để xây dựng kết cấu bảo vệ các công trình kinh tế, quốc phòng. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Vương Quang Việt 01/01/2014 - 01/01/2016
KC02.TN01/11-15 Nghiên cứu chế tạo chủ liệu trên cơ sở cao su thiên nhiên và các phụ gia nano gia cường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TS. Đặng Việt Hưng 01/01/2012 - 01/12/2012
KC.01.TN19/11-15 Nghiên cứu, triển khai hệ thống chia sẻ hình ảnh cho cộng đồng Công ty cổ phần dịch vụ CNTT Naiscorp Nguyễn Đức Chính 01/01/2012 - 01/12/2012
KX.01.02/11-15 Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cấu. Viện Nghiên cứu Quảnlý kinh tế Trung ương TS. Võ Trí Thành 01/01/2012 - 01/12/2013
KX.02.04/11-15 Nghiên cứu mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Viện Khoa học pháp lý GS. TS. Lê Hồng Hạnh 01/01/2012 - 01/07/2014
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE