logo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công văn 426/VPCTTĐ-THKH về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

15/09/2014

Quốc hội đã ban hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và Chính phủ đã ban hành Nghị  định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 có hiệu lực từ ngày 15/8/2014. 
Trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài Chính chưa được sửa đổi, bổ sung, để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện đấu thầu, VPCT đã có công văn số 426/VPCTTĐ-THKH ngày 12/9/2014 về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP gửi cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án trọng điểm cấp nhà nước.

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Thuộc giai đoạn:
select
 
Thuộc chương trình:
select
 
lietke
Mã số Tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
KC.03.19/11-15 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền pilot sản xuất gỗ nhân tạo từ xi măng – cát gia cường sợi polyme bằng công nghệ ép đùn có năng suất 1m3/giờ. Viện Công Nghệ - Tổng cty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam Tống Văn Cường 01/04/2013 - 01/09/2015
KX.03.05 /11-15 Bảo đảm quyền văn hóa trong điều kiện phát huy đa dạng văn hóa ở Việt Nam hiện nay Viện Nghiên cứu quyền con người TS. Hoàng Văn Nghĩa 01/05/2013 - 01/10/2015
KC.04.TN07/11-15 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học hỗ trợ xử lý nitơ trong nước thải Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, trường đại học Quốc Gia Hà Nội TS. Đinh Thúy Hằng 01/01/2012 - 01/12/2012
KC.05.16/1-15 Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân TS. Đặng Quang Thiệu 01/01/2013 - 01/12/2015
KC.10.03/11-15 Nghiên cứu một số vấn đề ghép tụy trên thực nghiệm để tiến tới ghép tụy trên người ở Việt Nam Học viện Quân Y 103 TS. Trịnh Cao Minh 01/03/2011 - 01/03/2014
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE