logo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/03/2017

Giới thiệu và khuyến nghị sử dụng mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Thuộc giai đoạn:
select
 
Thuộc chương trình:
select
 
lietke
Mã số Tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
KX.03.18/11-15 Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TS. Đặng Thị Thu Hương 01/01/2014 - 01/12/2015
KC.05.20/11-15 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán ứng dụng trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp KS. Nguyễn Hữu Quang 01/04/2013 - 01/03/2015
KX.03.01/11-15 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2020 ĐH KHXH & NV GS. TS. Lê Thị Quý 01/02/2012 - 01/07/2014
KX.03.16/11-15 Dư luận xã hội về sự biến đổi xã hội trong công cuộc đổi mới Viện Nghiên cứu Con người TS. Vũ Thị Minh Chi 01/01/2014 - 01/12/2015
KC.03.DA14/11-15 Thiết kế và chế tạo Rơ le kỹ thuật số áp dụng tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp. KS. Nguyễn Bá Cước 01/10/2012 - 01/10/2015
date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE